Många vill leta mineraler i länet

Intresset för att leta efter mineraler i Örebro län är stort. Hittills i år har 15 ansökningar om undersöknings-tillstånd för att leta mineraler i Örebro län lämnats in.

Det är framför allt järn, koppar, zink och mangan som bolagen letar efter.

De senaste åren har mellan 20 och 25 ansökningar lämnats in varje år och det är båda utländska och svenska bolag som vill leta mineraler i Örebro län.

Stig Svanström på Länsstyrelsen tror att det på lite längre sikt kommer att bli ny verksamhet med mineralbrytning i länet.

Karwan Tahir
karwan.tahir@sr.se