Arbetsförmedlingen satsar på somalierna

Arbetsförmedlingen i Örebro ska satsa på att få in fler somalier på arbetsmarknaden. Projektet har fått ett stöd på nästan 4 miljoner kronor från EU.

Två arbetsförmedlare kommer att jobba heltid med att vägleda såväl arbetsgivare som arbetssökande somalier.

Enligt Mattias Eklöf på arbetsförmedlingen utgör de somalisktalande en stor grupp av invandrare i Örebro och där är utanförskapet stort.

- Under projektet, som sträcker sig över 3 år, kommer vi att jobba intensivt för att dra lärdom av den här gruppen människor, säger han.