ÖREBRO

Ny akut behövs - nuvarande för liten

Lokalerna på akuten på Universitetssjukhuset i Örebro räcker inte till. Det behövs egentligen dubbelt så stora lokaler jämför med de man finns i dag. Därför har nu ett första steg tagits mot en evenetuell ny akutmottagning i och med den rapport som blev klar till sommar.

Traumarummet på dryga 20 kvadrat meter borde vara dubbelt så stort tycker Ann-Britt Gustavsson är sjuksköterska och traumakoordinator på USÖ, det skulle också behövas dubbelt så många, dvs fem stycken, för att klara antalet patienter som söker akuten. För det har blivit fler och fler.

Förra månaden kom 4 100 sjuka till akutmottagningen, det är ett nytt besöksrekord. Men det är inte bara antalet som förändrats,  arbetsmetoderna är också helt andra idag. Istället för en doktor behövs idag ett helt team för att rädda liv.

När Lars Rylander, akutmottagningens verksamhetschef,  tänker nytt vill han bland annat se att vårdcentralernas journamottning flyttas intill akuten och att den nya akuten får en särskild barn- och ungdomsakut.