NORA

Lyckat anti-drogprojekt under Noradagarna

Före Noradagarna i helgen skrev drygt hundra ungdomar i Nora under ett kontrakt där de lovade att inte dricka alkohol. Ungdomar som skrivit på kontraktet alkoholtestades senare utanför festområdet för att kontrollera om du hade druckit alkohol eller inte. Ingen av de som testades var alkoholpåverkad.

Ett lyckat projekt, enligt projektledaren Klara Sandberg: