LÄNET

Busslink överklagar förlorad upphandling

Bussbolaget Busslink har överklagat den förlorade upphandlingen av stadsbusstrafiken i Örebro. Vid upphandlingen gav Swebus ett billigare bud och ska därför ta över stadsbusstrafiken.

Men Busslink menar att det finns en lång rad brister i upphandlingen och att Länstrafiken har gått för fort fram.
Nu är det upp till Länsrätten att avgöra om upphandlingen av stadsbusstrafiken i Örebro ska göras om.