ÖREBRO

Kommunen säljer mark - biogasanläggning byggs

Företaget Swedish Biogas ska få köpa 35 000 kvadratmeter mark av Örebro kommun vid Atleverket. Programnämnd stadsbyggnad i Örebro beslutade på måndagens nämndmöte att det ska göras ett reservationsavtal med företaget.

Enligt Nerikes Allehanda ska företaget bygga en biogasanläggning där som bland annat ska förse de kommande biogasbussarna i Örebro med bränsle.

Biogasfabriken ska sen vara i full produktion under hösten 2010. Tomtpriset beräknas till fyra miljoner kronor och Swedish Biogas räknar med att investera cirka 100 miljoner kronor i anläggningen och byggstarten ska ske i höst