LÄNET

Svårt hitta politikers kontaktuppgifter

Trots att kommunernas hemsidor på Internet borde vara en bra möjlighet för politikerna att bli mer nåbara, så är det många politiker som inte uppger sina kontaktuppgifter där. En granskning av fullmäktigelistorna på våra 12 kommuners hemsidor visar att det är stora skillnader mellan kommunerna .

På Kumla kommuns hemsida till exempel uppger ingen av politikerna i fullmäktige vare sig telefonnummer eller mejladresser. Men på Örebro kommuns hemsida däremot är det tvärtom, där uppger alla politikerna i fullmäktige sina kontaktuppgifter.

Carl-Gustav Thunström som är socialdemokrat i kommunfullmäktige i Kumla säger att det är viktigt att kunna bli nådd av kommuninvånarna. Därför behöver hemsidan utvecklas så att åtminstone politkernas adresser finns med, menar han.