ÖREBRO

Var femte reumatiker missnöjd med vården

Bara var femte reumatiker i Örebro får den behandling och träning av Landstinget som de anser att de behöver, det visar Reumatikerföreningens egen enkät.

Den bristfälliga vården beror enligt Rematikerförbundet på att det är brist på reumatologer på Universitetssjukhuset i Örebro.
Överläkaren Awat Jalal på Reumatolgoiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro håller med om att bristen på reumatologer är ett problem.
Bristen gör att USÖ tvingas prioritera de akut sjuka, och de andra tvingas därför vänta på tider.