LÄNET

Stor brist på lastbilschaufförer i länet

Behovet av arbetskraft inom transportnäring är stort, mellan 15000 och 17000 arbetare behövs, enligt branschen. I Örebro län saknas ett par hundra lastbilschaufförer och de som utbildas räcker inte för att täcka behovet.

Enligt Jocke Larsson på Sverige Åkeriföretag Öst behövs nu arbetsplatsförlagda utbildningar vid sidan av de vanliga utbildningarna för att komma till rätta med arbetskraftbristen.

Enligt honom är det också branchens eget fel att det är så stor brist.
- Branschen har tidigare valt att inte vända sig till Arbetsförmedlingen för att berätta om arbetsbristen, utan åkerierna har klarat av att rekrytera själva, säger Jocke Larsson på Sverige Åkeriföretag Öst.
Nu är däremot situationen så pass akut att de vänt sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp med rekrytering och utbildning.