ÖREBRO

Kommunen överklagar Länsrättens domar om vite

Örebro kommun överklagar nu flera av länsrättens domar om att betala straffavgifter. Enligt domarna ska kommunen betala en halv miljon kronor då kommunen dröjt med att erbjuda boende eller kontaktperson till äldre.

Länsrätten har dömt Örebro kommun att betala omkring en halv miljon kronor i straffavgift då de dröjt med att verkställa en del av sina egna beslut om insatser till äldre människor.
Tommy Larserö, programchef för socialvälfärd, säger att kommunen ansträngt sig för att verkställa sina beslut. Kommunen har överklagat några av domarna men i övrigt håller kommunen med länsrätten i deras bedömning.