ÖREBRO

Stor dagisbrist i sydost

Det finns ett stort missnöje bland barnfamiljer som bor i Ekeby-Almby i Örebro. Det finns inte platser inom barnomsorgen i området, istället tvingas många skjutsa sina barn till andra områden. Kön för omplacering är därför lång.

Enligt skolchefen i området, Marie Holm, behövs ett stort antal nya avdelningar kommande år.
Skolförvaltningsområde sydost växer så det knakar och behovet av platser inom barnomsorgen är stort i bostadsområden som Mosjö, Marieberg, Adolfsberg, Brickebacken och Almby. I nya bostadsområdet Ekeby-Almby är det idag ett 80-tal lyckligt lottade barn som fått plats på sitt dagis som de hör till, men det står lika många i kö för omplacering.

En av dem är Jeantte Andersson, mamma till 2-åriga Tim. Hon undrar över hur politkerna tänker när de låter bygga ett nytt bostadsområde men inte skapar barnosorgsplatser för barnen i området. Hon anser också att barnen är framtiden, därför måste man satsa på dem.

Skolchefen Marie Holm i Sydost berättar att man idag tvingas lösa platsbristen med t.ex. olika tillfälliga lokaler som på Kristinaskolan och hur man också får loss platser på andra dagis genom flytta in femåringar i skolan, som man gjorde i våras på Almbro skola och ska göra i höst på Navets skola och på Kryddgårdsskolan. Men det bygga också en del nya förskolor som i Näsby och flera nybyggen är på gång.