Reumatiker tveksamma till landstingslöften

Bättre patientuppföljningar, större delaktighet från patienterna och fler möjligheter att träna själv. Det är en del av de synpunkter som kommit fram i Örebro läns landstings undersökning av en del av rehabiliteringsinsatserna. Och nu lovar landstingsledningen bättring. Reumatikern Lars Davidsson tycker att det pratats länge utan att något hänt.