kumla

Kumla kommun vill rädda Örebro flygplats

Kumla kommun erbjuder sig nu att köpa all mark runt Örebro flygplats. Det för att flygplatsens framtid ska säkras.

Socialdemokratiska kommunalrådet Dan-Åke Moberg i Kumla säger att en av deras senaste företagsetableringar höll på att gå i stöpet på grund av problem med just flygplatsen.
Nu ska varorna i stället skickas med bil från Kumla till flygplatsen i Västerås, och det tycker Dan-Åke Moberg känns onödigt.
Han vill att Örebro flygplats utvecklas och kan användas av företag runt omkring.