Intagna JO-anmäler fängelseledning

Ett antal intagna på kriminalvårdsanstalten Hinseberg har JO-anmält fängelseledningen för trakasserier och förföljelse av folkgrupp.

Folkgruppen som de syftar på är de själva som är rökare, vilka enligt nya bestämmelser endast får röka fem cigaretter om dagen.

De 35 fångar som gjort anmälan menar att de tvingas lyda under strängare rökregler än resten av de intagna på fängelset. De vill nu att Justitieombudsmannen ser över deras situation.