Örebro

Entreprenörskap för 6-åringar

Brukets skola i Örebro satsar på entreprenörskap redan från förskoleklass. Tanken är att eleverna ska lära sig att göra verklighet av sina idéer och behålla lusten att lära.

Enligt rektor Michael Svenberg är det ovanligt att jobba med entreprenörskap med så små barn. De äldsta eleverna på skolan går i sjätte klass.
Bland annat ordnar skolan med cafékvällar, där eleverna bakar och förbereder och tjänar pengar till klassen.
Det är en utmaning att få lärarna att släppa lite på kontrollen och låta eleverna styra lite mer själva, konstaterar rektor Michael Svenberg, som ändå tror att det är just så det måste gå till, om barnen ska kunna lära för livet.