ÖREBRO

Kunskap om hedersvåld ska bli bättre

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck är under uppbyggnad inom socialtjänsten i Örebro. Det säger socialchef Laila Johansson som svar på den skarpa kritik som riktats mot socialtjänsten från både Länsstyrelsen och Vivallaskolan de senaste dagarna.

Kritiken har handlat om brister i handläggningen av ärenden som rört hedersrelaterat förtryck, men också om hur socialtjänsten bemött barn och ungdomar som berättar om förtryck och våld i familjen.

Enligt Vivallaskolans kurator Azita Iranipour far barn illa av socialtjänstens bristande kunskaper, men socialchef Laila Johansson försäkrar att alla handläggare gör sitt yttersta för att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

-När våra handlägare får in en sådan här anmälan eller en misstänke så ska de släppa allt de kan släppa och prioritera den här typen av frågor, säger Laila Johansson.
Två chefer har också fått spetskompetens när det gäller hedersförtryck.

Länsstyrelsen har också kritiserat socialtjänsten i Örebro för bristande handläggning när det gäller hedersrelaterat förtryck. En granskning som Laila Johansson välkomnar:

-Länsstyrelsen är ju vår tillsynsmyndighet, och vi tycker att det är bra att vi blir granskade. Då blir vi också medvetna om vad som kan vara brister i vår handläggning.

Se tidigare artiklar: