kopparberg

Ska utreda vem som ansvarar för utsläppen vid Skäret

Bergslagens kommunalteknik ska under hösten ta reda på vem som har ansvar för de föroreningar som finns i marken vid det nedlagda sågverket vid Skäret utanför Kopparberg.

Vi har tidigare berättat om länsstyrelsens undersökning, som visade på miljögifter i marken. I dag används sågverket till operaföreställningar sommartid.

När kommunen tagit reda på vem som bär ansvar för utsläppen av de giftiga kemikalierna bör en fördjupad miljöteknisk undersökning göras av hela området.

I dagsläget är det Operafastigheter som äger sågverket vid Skäret, och så länge ingen gräver i marken ska det enligt Yrkes- och miljömedicinska avdelningen vid USÖ inte vara någon fara att vara där.

De kemikalier som fanns i jordproverna från det nedlagda sågverket vid Skäret var dioxiner, kadmium PAH och pentaklorfenol.