ASKERSUND

Privatperson riskerar få sophämtningen indragen

En privatperson i Askersunds kommun riskerar att få sin sophämtning indragen. Orsaken är att skyddsombudet på det företag som hämtar soporna, anser att det är förenat med livsfara att kliva ur bilen på den smala vägen och ta hand om soporna.

Det hela handlar om en bostad som ligger längs med Riksväg 50 vid Stora Forsa i Askersunds kommun. Enligt Inger Persson på Arbetsmiljöverket har företaget Ragn-Sells, som hämtar soporna för kommunens räkning, fått i uppdrag att inventera vilka risker som finns i arbetet. Några brister kom då fram, och Askersunds kommun skrev sen brev till fem hushåll som behövde förbättra sophämtningsstället, ur säkerhetssynpunkt. Det gjordes redan i våras, men ingenting har hänt, och tidigt i morse bestämdes om ett skyddsombudsstopp enligt arbetsmiljölagen.

Det regionala skyddsombudet skriver i stoppet att det med tanke på vägens beskaffenhet är förenat med livsfara att gå ur bilen och hämta soporna. Det är väldigt mycket trafik på vägen, som är smal, och dessutom är det dålig sikt, skriver skyddsombudet, som menar att chauffören riskerar att bli påkörd under arbetet, och i värsta fall dö.

Skyddsombudet föreslår att det byggs en parkeringsficka där föraren kan ställa sig när soporna ska hämtas. Dessutom behöver skogen gallras så att sikten blir bättre. Skyddsombudsstoppet gäller även om arbetsgivaren själv skulle vilja hämta soporna på det aktuella stället vid Stora Forsa i Askersunds kommun.

Enligt Arbetsmiljöverket så kan det så småningom bli aktuellt med skyddshämtning, om det fortfarande läggs ut sopor på det ställe där ingen hämtar dom.