Nora får rätt ta ut avgift av skogsägare

Regeringsrätten har gett Nora kommun rätt i en segdragen tvist om kommunens rätt att ta ut tillsynsavgifter från skogsägare på samma sätt som från andra företag. Skogsföretagen har menat att det redan finns instanser som skogsvårdsstyrelsen som har uppgift att kontollera skogsbruket men nu har alltså den högsta instansen -regeringsrätten- gett även kommunerna rätt att ta ut avgift.
Det är dock oklart om Nora kommun verligen kommer att införa någon tillsynsavgift för skogsföretagen. Det finns inget förslag till taxa eller några andra beslut tagna om avgift i kommunen.