Största salmonellautbrottet på 25 år

Det är bra att Jordbruksverket nu tar prover på alla dom 80-talet gårdar som fått foder från den foderfabrik i Norrköping som spritt salmonella, det säger Anna-Märta Hasselwander, regionchef för Lantbrukarnas Riksförbund i Örebro län.
På en gård i Östergötland har alla svin fått avlivas efter att salmonella hittats där och efter att smittan hittats på ytterligare fem gårdar så utökas nu alltså provtagningen. Veterinärinspektör Lars Plym Forshell på livsmedelsverket beskriver det som den största Salmonellasmittspridningen på 25 år, en smitta som kommit från djurens foder via Lantmännens fabrik i Norrköping. Lars Plym Forshell berättar att det är mycket ovanligt att fodret är smittat, och det är ett omfattande kvalitetssäkringsprogram på foderfabrikerna som hittills hållit smittan borta. De misstänkta djurbesättningarna måste nu saneras, och i vissa fall kan det bli nödvändigt att avliva alla djur. I andra fall kanske det räcker att ta ut de smittade djuren och sanera ordentligt.