Takras i Karlskoga

Delar av ett tak på en bensinmack i Karlskoga rasade in i natt efter att en stor vattensamling bildats på taket.
Ingen skadades vid takraset eftersom macken var stängd, men om den varit öppen och det hade varit människor i butiken hade förmodligen någon kommit till skada, enligt polisens bedömning. Antingen på grund av taket som föll ner eller av vattnet som forsade in eller av den tryckvåg som raset orsakade. Stora delar av inredningen i butiken flyttades om av raset och butiken är nu stängd.