Nytt elnät för 100 miljoner till Örebro

Sydkraft Elnät kommer att i år satsa över 100 miljoner kronor på att bygga om elnätet i Örebro. Framför allt är det högspänningsnätet som ska byggas om.
I projektet ingår också att flera transformatorstationer byggs om. I dag har Örebro två olika inmatningar till elnätet. Nu ska staden få en tredje, vilket tryggar elleveranserna. Enligt Sydkraft kommer ombyggnaden göra att Örebro får ett av Sveriges modernaste stadselnät.