Varför ska fången på Kuba få besök?

Guantanamogruppen, som arbetar för att den örebroare som hålls fången av USA på Kuba ska friges, tycker att det är osäkert vad som är det egentliga syftet med att mannen i nästa vecka ska få ta emot ett besök av en svensk delegation.
Guantanamogruppens ordförande Gösta Hultén säger att erfarenheterna från dom två besök som svenska delegationer gjort tidigare hos mannen, gör att han är osäker på om besöket verkligen enbart har humanitära avsikter eller om det också är ett sätt att hjälpa USA att få mannen att prata. Utrikesdepartementet vill inte lämna ut några detaljer om besöket.