Sommarbarn välkomnas på sjukhusen i Örebro län

Örebro län är bra rustade med barnmorskor och sjuksköterskor på förlossningsavdelningarna under sommaren till skillnad från övriga landet. Det visar en rapport från socialstyrelsen. 6 av 45 granskade sjukhus runt om i landet har problem att klara av bemanningen under semestemånaderna. Även om de flesta kliniker tror sig klara av belastningen är de dåligt förberedda på överbeläggningar.
I Örebro län ser det däremot ljust ut. I Karlskoga fortsätter förlossningsverksamheten som vanligt med full bemanning och på förlossningsavdelningen vid Örebro universitetsjukhus är situationen också bra. Agneta Ramnerö, barnmorska och biträdande avdelningsföreståndare på förlossningen vid Örebro universitetssjukhus menar att det beror på lojal personal och på en förändrad och mer effektiv bemanningsstruktur