Mobilstörning vid Kumlafängelset

Kriminalvårdens anstalt i Kumla kommer att få utrustning för att störa ut mobiltelefoner. Det säger Krister Karlsson, chef för Kumlaanstalten, sedan justitiedepartementet i dag bestämt att det från den 25 juli ska bli lagligt att sätta upp störsändare vid kriminalvårdsanstalter.
På senare år har det gjorts flera avslöjanden där kriminalitet styrts av fångar på fängelser med hjälp av mobiltelefoner. Krister Karlsson säger att problemet med insmugglade mobiltelefoner inte varit så stort på Kumlaanstalten. Det har bara beslagtagits ett par mobiltelefoner på Kumla i år. På andra anstalter med större problem är det möjligt att kasta in mobiltelefoner över murarna. Det går inte på Kumla.