11 procent av de gravida röker

Andelen gravida kvinnor som röker i Örebro län har halverats på en tioårsperiod. 1991 rökte 25 procent av de gravida kvinnorna. 10 år senare var samma siffra nere i 11 procent. De siffrorna överensstämmer mycket med riksgenomsnittet.
Därmed har Sverige den lägsta andelen rökande gravida inom EU. Cirka var tredje kvinna slutar röka när hon blir gravid. Men de regionala skillnaderna är stora. Mest röker kvinnorna på Gotland, i Gävleborg och i Västmanland, även när de väntar barn.