Frågetecken om högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskyddet för tandvård för patienter över 65, som infördes förra sommaren, har gjort att oväntat många äldre har valt att reparera sina tänder. Och på Centrum för specialisttandvård i Örebro märker man av den ökade efterfrågan när köerna till mottagningen växer.
Men många patienter har missuppfattat reglerna för högkostnadsskyddet. Bastandvård samt vissa komponenter som ingår i många implantat omfattas inte av högkostnadsskyddets tak på 7 700 kronor. Många behandlingar blir mycket dyrare. En annan anledning till de långa väntetiderna är handläggningen av ansökningarna som sker på Försäkringskassans kontor i Skåne.