Forskarskola på Universitetssjukhuset

Just nu pågår forskarskolan på Universitetssjukhuset i Örebro. Det är gymnasister från Karolinska skolans naturvetenskapliga linje och och ett antal läkarstudenter som tagits ut.
Det unika med projektet är att också gymnasisterna under fyra veckor får testa på hur det är att forska och känna på yrkeslivet inom forskning, sjukvård eller som läkare. Den här verksamheten finansieras med hjälp av forksningscentrum och landsstinget men också via forskningsprojektets externa finanser. Elverna själva får ett stipendium på 1000 respektive 2000 kronor per vecka beroende på om de går på gymnasiet eller universitetet.