Höjda bussavgifter inom Länstrafiken

Länstrafiken i Örebro län höjer busstaxan med fem procent på landsorslinjerna och med två kronor per resa för en vuxen inom stadstrafiken.
Höjningen gäller redan från och med tisdag den första juli. Karlskoga drabbas inte av höjningen.