Ingen folkomröstning om barnomsorgsavgifter i Laxå

Det blir ingen kommunal folkomröstning om barnomsorgsavgifterna i Laxå, det står klart efter en omröstning vid det extra kommunfullmäktigesammanträdet som hölls igår.
Fyra och femåringar har rätt till allmän förskola tre timmar om dagen, gratis. De som går på dagis får billigare barnomsorgsräkningar nu, men barn som går hos dagmamma får inte de här tre gratistimmarna om dagen. Orättvist, tycker många, och nära 500 namnunderskrifter har samlats in för att få till stånd en folkomröstning i frågan om inte dagbarnen också ska få billigare barnomsorg. Men nån folkomröstning blir det nu inte, det skriver Nerikes Allehanda, som redovisar för gårdagens extra kommunfullmäktigemöte i Laxå.