Pendling med tåg mellan Nora och Örebro

En pendlingslinje med tåg mellan Nora och Örebro skulle vara ekonomiskt försvarbar. Det visar en utredning som Länstrafiken under våren har genomfört på uppdrag av Nora kommun. Undersökning innebär ett fall framåt för den planerade pendlingslinjen mellan Nora och Örebro.
Nora kommun har också sökt pengar från Länsstyrelsen för att utreda vad som behöver göras åt banvall, järvägsövergångar och slipers för att de 1000 personer som i dag pendlar mellan Nora och Örebro ska kunna ta tåget i stället för bussen. Om också Banverket tycker att projektet är värt att satsa på måste banan mellan Nora och Ervalla rustas upp för omkring 100 miljoner kronor. Tidigast 2006 kan pendlingstrafiken komma igång.