Pojkklass försvinner

De tre förskoleklasserna på Tulpanens skola i Fjugesta slås ihop till två klasser redan till hösten. Det betyder att den så kallade pojkklassen försvinner.
Barnen delades in i tre klasser, med sexton barn i varje. I två av klasserna var det lika många pojkar som flickor, men den tredje klassen bestod av bara pojkar. Många föräldrar i pojkklassen reagerade starkt, och fick löfte om att klasserna skulle göras om senast till andra årskurs. Nu sker ändringen redan till hösten, när barnen börjar i ettan. Av pedagogiska skäl är det bäst att göra så, menar rektor Lena Canneryd. Då får barnen den lärare de ska ha redan från början.