Elektrikerstrejken kan lösas idag

Klockan två på måndagen träffades parterna enligt medlarnas upplägg för att få ett slutbud, som arbetsgivare och fack sedan ska svara på under kvällen, berättar Elektriska Installatörsorganisationens förhandlingschef Elisabeth Åsa Kjellberg Kahn.
Förhandlingar mellan parterna har pågått under hela helgen. Cirka 140 elektriker strejkar på tolv arbetsplatser runt om i landet. Om parterna inte når en lösning snart kommer Byggnads och Målareförbundets aviserade sympatiåtgärder att stoppa alla byggen i storstadsområdena under fyra timmar på torsdag.