Hälleforsborna minst utbildade

Hällefors är den kommun i landet som har minst antal högutbildade. Det visar siffror från statistiska centralbyrån.
Fem procent av hälleforsborna har gått en treårig eftergymnasial utbildning. Även Laxå återfinns bland de med minst utbildning, sex procent av laxåborna har läst tre år efter gymnasiet. I andra ändan av listan finns Danderyd utanför Stockholm, där 48 procent har en utbildning till efter gymnasiet. Mest utbildade i Örebro län är invånarna i Örebro kommun. 19 procent har en högre tubildning. Rikssnittet ligger på 18 procent. Under den senaste tioårsperioden har utbildningsnivån stigit i landet, bland annat på grund av Kunskapslyften och den kraftiga utbyggnaden av högskolan.