Få kommuner erbjuder medling

Få av landets kommuner erbjuder medling, det vill säga ett samtal mellan brottsoffer och unga personer som har begått brott, det visar en enkät som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort.
I Örebro län är det bara Nora kommun som erbjuder medling. Regeringen vill att alla kommuner ska erbjuda medling i framtiden och har gett pengar till Brå som kommunerna kan söka för utveckling av medling. En sådan kurs ska bland annat socialsekreterare i Lindesbergs kommun gå i höst.