USÖ anmält till socialnämden

Akademiska sjukhuset i Uppsala har Lex Maria-anmält Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) till Socialstyrelsen. Anledningen är att en tvådelad plastkateter glömdes kvar i en patient.
På sommaren för två år sedan opererades en patient på USÖ. Efter ingreppet glömdes dränaget kvar i bröstet. Trots smärtor upptäcktes inte dränaget förrän i maj i år då kvinnans bröst opererades igen i Uppsala, skriver Nya Örebro Kuriren. En anledning till att dränaget inte upptäckts tidigare var att det inte syntes på röntgenbilder.