Skarvjakt i Hjälmaren

Även i år tillåter länsstyrelsen skyddsjakt på skarv i Hjälmaren. Dock inte från den första augusti som fiskarna begärt utan från den 11:e augusti. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att antalet skarvar i Hjälmaren har stagnerat. Det finns i dag runt 1000 skarvar i den del av Hjälmaren som hör till Örebro län. De senaste åren har det skjutits mellan 400 och 500 skarvar i Hjälmaren i den skyddsjakt som varit tillåten.