Värmland hotar bryta vårdavtal med Karlskoga

Landstinget i Värmland är mycket nära att säga upp vårdavtalet för värmlänningar som får vård på Karlskoga lasarett. Enligt biträdande landstings direktör i Värmland Kristina Lange-Carlsson bryter Karlskoga lasarett mot flera punter i avtalet.
Hon säger att Karlskoga lasarett försöker lösa sina egna ekonomiska problem med ojusta metoder när man utnyttjar vårdköerna i Värmland för att locka patienter. - Man har dessutom lagt på kostader för akutvård utan föra samtal med den värmlänska landstingsledningen, säger Kristina Lange-Carlsson. Staffan Fors, sjukhuschefen i Karlskoga, tillbakavisar kritiken. - Om landstinget i Värmland vill diskutera avtalet så är det väl lämpligt att landstingsdirektören i Värmland hör av sig direkt till någon i Karlskoga, säger Staffan Fors.