Örebro bra på patientinflytande

Örebro läns landsting klarar sig bra i Socialstyrelsens utvärdering av hur patientinflytandet fungerar.
Det råder stor skillnad i landet hur patientinflytandet fungerar. Personalens kunskap om patienternas rättighet till insyn och information är ofta dålig, visar utvärderingen. Men i Örebro län så har patienterna förhållandevis goda möjligheter till inflytande. Bland annat är landstingets handikappanpassade hemsida på internet ett gott föredöme för andra landsting, anser socialstyrelsen.