Dålig djurskyddstillsyn i länet

Djurskyddstillsynen i Örebro län är under all kritik.
Åsa Heldemar som är länsveterinär säger att ett stort problem är att man inte vet vart det finns djur och då kan man inte heller åka och göra inspektioner. Det här har lett till att det i många kommuner inte sker inspektioner som det borde. I många kommuner så saknar också många av miljöskyddsinspektörerna utbildning i djurskydd. Ljusnarsbergs kommun är en kommun där djurskyddet inte fungerar. De har det senaste året inte kunnat redovisa alls vilken verksamhet de bedriver, trots åtskilliga påminnelser från länsstyrelsen.