Motala Express lämnar Vättern

Vätterns kulturskatt Motala Express eller Vätterns Fånge, som båten också kallas, kan komma att sluta trafikera Vättern.
Båten ha gått på Vättern i 108 år sedan hon sjösattes 1895 men Motal Express som går i charter -och kryssningstrafik går idag med förlust och det är för dyrt att fortsätta hålla henne igång, det säger rederiets VD. Därför är en fösäljning av båten nu tänkbar och då är chansen att Vätterns fånge tillslut lämnar Vättern.