Kvinnomisshandel i Kumla

Ett grovt fall av kvinnofridskränkning har avslöjats i Kumla. Kvinnan misshandlades flera gånger varje vecka under tre månaders tid innan misshandeln slutligen anmäldes till polisen.