Lång väntan på dom för ungdomsbrottslingar

Unga brottslingar kan få vänta upp till två år på sin dom. Det är alldeles för länge, anser Sture Korpi, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.
Förra året dömdes 106 ungdomar till sluten ungdomsvård. De dömdes huvudsakligen för våldsbrott som rån, misshandel, olaga hot eller mord. Tiden från det att ungdomarna begått det första brottet tills de fick sin dom i tingsrätten varierade från två veckor till nästan två år. Så lång väntetid kan få förödande konsekvenser, enligt SIS. I Örebro län dömdes två ungdomar till sluten ungdomsvård förra året. De fick vänta 2 respektive 10,5 månader på sina domar.