Distansutbildning av poliser i Hallsberg

I höst startar distansutbildning för poliser i Hallsberg, och inom dom närsta två åren kommer liknande utbildningar att starta i Karlskoga och Lindesberg. Det berättar örebropolisen torbjörn Carlsson, som varit med och utrett den nya utbildningen.
Undervisningen kommer huvudsakligen ske via dator och videokonferenser, men en del praktiska moment kommer man träna vid polisen i Örebrolän. Och tanken är att de som inte kan flytta till Stockholm, Umeå eller Växjö för att plugga ändå ska få chansen att bli polis. Den nya polisutbildningen är lika lång som den gamla, 2 år i skola och sen en termin praktik. När distansutbildningen är helt utbyggd om två år kommer det finnas totalt 24 poliselever vid lärcentra i Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg.