God beredskap mot kriser i länet

Örebro län har god beredskap om en kris skulle inträffa i någon av länets kommuner. Det visar en rundringning som Sveriges Radio Örebro har gjort. Enligt en ny lag så måste alla kommuner och landsting efter den 1 januari i år ha en krisledningsnämnd för snabba beslut vid en kris. Bakgrunden till lagen är bland annat översvämningen i Arvika, och giftutsläppet vid Hallandsåsen.I länet har kommunerna valt att låta de olika kommunstyrelserna vara ansvariga. Man anser sig också ha ett gott nätverk med frivilliga som kan rycka in om det behövs.