Huspriserna stiger i Örebro län

Småhuspriserna har stigit mer i Örebro län än i resten av landet det senaste halvåret. 4 procent har huspriserna stigit i länet, medan de bara ökat med 1 procent i landet som helhet, det visar småhusbarometern från Statistiska centralbyrån och Lantmäteriet.
Sett till det senaste året har huspriserna ökat med i snitt 7 procent, och den siffran gäller även för Örebro län.