Landstinget satte pensionspengar i fastigheter

Örebro läns landsting har inte köpt aktier för de anställdas pensionspengar. Tidigare idag har vi berättat att majoriteten av landstingen i Sverige har placerat de anställdas pensioner i värdepapper. Men i Örebro läns landsting har det inte funnits något överskott att lägga på aktier, säger Göran Ekstrand tillförordnad landstingdirektör.
Istället har landstinget valt att säkra värdet på pengarna, genom att investera hela kapitalet i fastigheter de själva använder. Ekstrand påpekar att det idag inte görs nya investeringar, eftersom de enskilda löntagarna sedan år 2000 själva väljer hur de vill placera sina pengar.