Signalkräftan i Vättern kartläggs

Signalkräftan är den överlägset viktigaste fångsten för yrkesfisket i Vättern. Och tillgången har ökat stort under de senaste åren. I slutet av 90-talet fiskade man upp 2 ton kräftor, förra året fick man upp 29 ton.
Nu ska länsstyrelserna kring Vättern tillsammans undersöka bland annat hur kräftorna påverkar livet i Vättern, och om det stämmer att den äter upp romen från fiskar. Signalkräftan är en ganska ny art, den kom till Sverige på 60-talet, och därför vet man inte mycket om den ännu.