Personalbrist hos BUP

Bristen på barnpsyskiatriker och psykologer i Örebro har gjort att köerna på länets motagningar bivit allt längre. För att minska köerna på Barn - och Ungdomspsyk i Hallsberg har personalen känt sig tvungen att jobbat även på lördagar under våren och nu är köerna i stort sett borta i Hallsberg.När köerna var som längst i Hallsberg kunde patienter få vänta i ett år på att få en utredning gjord. Utan utredning kan oftast inte behandling påbörjas.