70 vårdas för missbruk i länet

Sjuttio missbrukare i Örebro län får för närvarande vård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM. Vården av missbrukare minskat kraftigt på senare år samtidigt som antalet missbrukare inte minskat, enligt statens institutionsstyrelse, sis.
Situationen är katostrofal i storstäderna, framför allt Stockholm, enligt sis. Förra året fick bara 300 missbrukare i Stockholm vård samtidigt som beräkningar visat att det finns närmare 5000 tunga missbrukare i Stockholm. En av orsakerna till att missbruksvården minskat är att kommunerna anser att den är för dyr.